محتوای دوره

ایجاد مطلب و دسته‌بندی بلاگ در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

مشاهدات
606 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
652 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما