محتوای دوره

بلوک‌های سازنده پیشرفته وب سایت در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
437 مجموع مشاهدات
16 تعداد مشاهدات اعضا
531 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. اگر شرکت شما بسته ها/خدمات را با ارزش های مختلف می فروشد و شما می خواهید سطوح مختلف قیمت را به مشتریان بالقوه نشان دهید، از چه بلوک سازنده باید استفاده کنید؟
2. کدام بخش از بلوک های سازنده را می توانید به طور کامل برای نیازهای شرکت خود سفارشی کنید؟