محتوای دوره

دامنه، زبان، نام وب سایت و فاو آیکون در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
341 مجموع مشاهدات
12 تعداد مشاهدات اعضا
436 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما