نحوه کار با نرم افزار CRM سازمان یار (Odoo ERP)

-ردگیری مراحل طی شده با مشتریان -مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل -اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد -تعیین تیم فروش -گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن
مشاهدات
594 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
673 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما