محتوای دوره

تولید سرنخ‌ها در نرم‌افزار CRM سازمان‌یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
585 مجموع مشاهدات
22 تعداد مشاهدات اعضا
563 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا می توانم در CRM بازدیدکنندگان وب سایت خاصی را به سرنخ تبدیل کنم؟
3. آیا می توانم پاپ آپ خبرنامه را در وب سایت خود اضافه کنم؟
منابع خارجی