تولید سرنخ ها در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
398 مجموع مشاهدات
18 تعداد مشاهدات اعضا
444 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا می توانم در CRM بازدیدکنندگان وب سایت خاصی را به سرنخ تبدیل کنم؟
3. آیا می توانم پاپ آپ خبرنامه را در وب سایت خود اضافه کنم؟
منابع خارجی