مبانی خرید و اولین درخواست شما برای پیش فاکتور در سازمان یار

10 XP
مشاهدات
251 مجموع مشاهدات
8 تعداد مشاهدات اعضا
251 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. اگر محصولاتم را در دو تحویل جداگانه از یک فروشنده دریافت کنم، چه کاری باید انجام دهم؟
4. اگر بخواهم فرآیند تأیید را در سفارش‌های خرید خود داشته باشم، از کدام ویژگی استفاده کنم؟