قوانین سفارش مجدد در سازمان یار

10 XP
مشاهدات
48 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
54 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. من یک قانون سفارش مجدد با حداقل موجودی 5 واحد و حداکثر 10 واحد ایجاد کرده ام. وقتی قانون سفارش مجدد اجرا می شود، چند واحد سفارش داده خواهد شد؟
2. آیا می توانید قوانین سفارش مجدد در محصولات نوع خدماتی ایجاد کنید؟
3. آیا می توانید قوانین سفارش مجدد را روی محصولات نوع مصرفی ایجاد کنید؟