بینش بیشتری کسب کنید.

عملکرد سازمان خود را از طریق نظرسنجی های سازمان یار بهبود ببخشید. 

نظرسنجی های آنلاین و جذاب را به سهولت ایجاد کنید

در سه مرحله طراحی کنید، به اشتراک بگذارید و تحلیل نمایید

ساختاری برای مدیریت همه موارد: ارزیابی ها، نظرسنجی های رضایت مندی، کمپین بازاریابی، فرم های بازخورد و غیره را به صورت خودکار انجام دهید.

نظرسنجی خود را طراحی و تست کنید

از طریق بلوکهای بی واسطه و مستقیم سازمان یار، فرمهای نظرسنجی واضح و جذاب ایجاد کنید. محتوای inline را می توانید در هر زمان ویرایش کنید. 

پاسخ ها را تحلیل کنید

نیازی نیست نتایج را با پایگاه داده خود هماهنگ کنید. سازمان یار به طور خودکار از آنها محافظت می کند. نتایج را به دست آورید و نمودار نتایج را آنی مشاهده کنید.  

داده ها را به اشتراک بگذارید و گردآوری کنید

نظرسنجی های خود را سریعاً با سیستم داخلی به اشتراک گذاری، به اشتراک بگذارید. با چند کلیک نظرسنجی های خود را ابلاغ کنید.

فوراً از نتایج، منفعت کنید

از نتایج نظرسنجی برای تقویت استراتژی خود و بهبود عملکرد در کسب و کار استفاده کنید.

ساده و بی واسطه 

از طراحی تا تحلیل 

گردآوری اطلاعات دیگر وقت گیر نخواهد بود

از طریق رابط بی نهایت کاربرپسند، نظرسنجی های سازمان یار به شما امکان می دهد تا نظرسنجی ها را به راحتی ایجاد و ویرایش کنید. به نیازهای بازاریابی خود واکنش نشان دهید و مطالعات را در هر مقطعی از زمان در اختیار بگذارید. آمار را اجرا کنید، درصد پاسخ ها را اندازه گیری نموده و تجزیه و تحلیل را با چند کلیک استخراج کنید. برای این فرایند، وقت تلف نکنید و بر تحلیل کمی و کیفی تمرکز کنید.  

رویدادها در اودوو

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


تنظیم خودکار سرنخ ها 

کمپین ها را طراحی کنید، تقسیم بندی را بهبود ببخشید، عملیات را خودکار انجام دهید و عملکرد را رهگیری کنید. 


سایت ساز

یک وب سایت عالی، کاملاً قابل سفارشی سازی و مناسب باSEO  به دست آورید.

 


بلاگ ها 

سرنخ های بیشتری را با استراتژی بازاریابی محتوا جذب کنید.بازاریابی با ایمیل 

کمپین های کارآمد ایمیل طراحی کنید. ارسال ایمیل، نرخ تبدیل و نتیجه اقدامات خود را پیگیری کنید.