تسهیل گستر

همایش راهکارهای عملیاتی سیستم های یکپارچه (ERP) برای گذر از چالش های نوین کسب و کارها روز چهارشنبه 19 تیرماه برگزار شد

در این همایش که با هدف معرفی سیستم های ERP به عنوان راهکار عملیاتی نوین برای چالش های کسب و کارها و با اجرای جناب آقای شعار برگزار شد، موضوعاتی مانند علت برگزاری این همایش که همان تئوری علمی ERP، بومی سازی آن و نیز اجرایی شدن ERP بود، مطرح شد.

تسهیل گستر

دعوت به حضور در کارگاه راهکارهای عملیاتی سیستم یکپارچه (ERP) برای گذر از چالش های نوین کسب و کار

مفتخریم اعلام کنیم که موسسه همراهان کارنو در راستای ارتقاء دانش فنی و رونق کسب و کارها و پیاده سازی سیستم های یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، کارگاه راهکارهای عملیاتی سیستم یکپارچه (ERP) برای گذر از چالش های نوین کسب و کار را با سخنرانی آقای دکتر علی اکبر نونهال نهر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و آقای مهندس علیرضا غضنفری، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل گستر به صورت سمینار و وبینار به صورت هم زمان برگزار خواهد کرد

تسهیل گستر

کلاس آموزش سازمان یار

سومین جلسه آموزشی عمومی نرم افزار ERP که تحت عنوان نرم افزار سازمان یار در شرکت تسهیل گستر ارائه می شود، برای مشتریانی که اخیراً نرم افزار خود را از شرکت تسهیل گستر تحویل گرفته اند، با محوریت چگونگی استفاده از این نرم افزار در تاریخ 9 و 11 تیرماه 98 در راستای سیاست حمایت از مشتریان و با تدریس مهندس علیرضا غضنفری برگزار شد.

اخبار و جامعه

روزنامه عجبشیر: در نشست تخصصی کسب و کارهای آنالین و نوپا مطرح شد

سـرهنگ محمـودی رئیـس پلیـس فتـا اسـتان آذربایجـان شـرقی: وظیفـه پلیـس فتـا ایجاد فضـای امن بـرای کسـب و کارهـای آنلاین در حوزه اشـتغال اسـت
مهنـدس غضنفـری: بـه علـت گسـترس ارتباطـات و ایجـاد رقابـت در عصـر حاضـر دو موضـوع کیفیـت و دانایـی بـرگ برنـده واحدهاسـت

سازمان یار ( Odoo )

مدیریت منابع انسانی سازمان یار (odoo)

راه حل منابع انسانی نرم افزار erp سازمان یار به شما حداکثر انعطاف پذیری برای مدیریت شرکت خود را می دهد. شما می توانید هر یک از ماژول های زیر را بر اساس نیازهای شرکت خود نصب کنید.

تسهیل گستر

کلاس آموزش سازمان یار

دومین جلسه آموزشی عمومی ERP که تحت عنوان نرم افزار سازمان یار در شرکت تسهیل گستر ارائه می شود، برای مشتریانی که اخیراً نرم افزار خود را از شرکت تسهیل گستر تحویل گرفته اند، با محوریت چگونگی استفاده از این نرم افزار در تاریخ 28 اردیبهشت 98 در راستای سیاست حمایت از مشتریان و با تدریس مهندس علیرضا غضنفری برگزار شد.

سازمان یار ( Odoo )

راهنمای فارسی odoo و آموزش فارسی odoo  را از بخش راهنما در منوی پشتیبانی دنبال کنید

شرکت تسهیل گستر بطور منظم در حال ترجمه و تولید مستندات و راهنماهای آموزشی سازمان یار ( odoo فارسی ) است، ما تلاش می کنیم ضمن بومی سازی Odoo در ایران، همزمان مستندات فارسی این سیستم را هم در اختیار مشتریان قرار دهیم تا

سازمان یار ( Odoo )

دعوت از مشتریان تسهیل گستر جهت هدایت کسب و کار الکترونیکی شان به سمت ERP سازمان یار

وب سایت های اولیه ای که به مشتریانمان تحویل می دادیم سایت های ایستا بودند، سایت هایی که با نرم افزارهایی مثل فرانت پیج و فلش ایجاد می شد، اگر تغییری در محتوای این سایت ها لازم می شد، خودمان بصورت لوکال و تحت نرم افزارهای دسکتاپ آن را اعمال و منتشر می کردیم و مشتری توانمندی تغییر آنلاین را نداشت، مشتریان نیاز پیدا کردند که

تسهیل گستر

جلسه آموزشی سازمان یار

می توان گفت نرم افزار ERP مانند دریایی است که انتهایی ندارد. دریایی که نزدیک به 20 هزار جزیره دارد. بنابراین افقی که می توان برای آن تصور کرد، وسیع تر از هر افقی است که تاریخ فناوری و تجارت بشریت به خود دیده است. برای شنا در این دریای بی کران و رسیدن به غایت مقصود، بایستی تا حد امکان مجهز بوده و آموزش های لازم را دریافت کرد.