مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

در زمان حسابرسی، برای افراد غیر مشاوران (افرادی که مدیر صورت حساب نیستند)، ویرایش داده ها مسدود می شود. بنابراین می توان برای غیر مشاوران، تاریخ قفل تعیین کنید.

ماژول حسابداری> حسابداری> عملیات> تاریخ قفل

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!