مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

در زمان حسابرسی، برای افراد غیر مشاوران (افرادی که مدیر صورت حساب نیستند)، ویرایش داده ها مسدود می شود. بنابراین می توان برای غیر مشاوران، تاریخ قفل تعیین کنید.

ماژول حسابداری> حسابداری> عملیات> تاریخ قفل

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما