راهنما

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و بحث و گفتگو کنید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید و در کنار هم بازاریاب بهتری شوید.

0

حذف مالیات از تمامی محصول‌ها

سوال:
میخواهم مالیات تمام محصولات موجود را از طریق اکسپورت/ایمپورت اکسل بردارم. داخل فایل اکسل برای این کار مقدار فیلدها باید چه باشد؟


پاسخ پشتیبانی:
در هنگام اکسپورت گرفتن می‌توانید به این‌صورت عمل کنید:


- تیک «می خواهم داده ها را به روز رسانی کنم» را بزنید
- تمامی فیلدهای غیرضروری قسمت «فیلدها برای اکسپورت» را از سمت چپ حذف کنید
- در قسمت «فیلدهای موجود» در سمت راست کلمه «مالیات» را جستجو کنید و دو فیلد «مالیات مشتری» و «مالیات‌های فروشنده» را به قسمت فیلدها برای اکسپورت (سمت چپ) اضافه کنید
- اکسپورت بگیرید
- در فایل اکسل تمام سلول‌های زیر ستون taxes_id و supplier_taxes_id را پاک کنید (برای محصولاتی که می‌خواهید مالیات حذف شوند) و فایل را ذخیره نمایید
- فایل جدید را تست ایمپورت و ایمپورت کنید


حالا مالیات باید از تمامی محصول‌ها حذف شده باشد!


عکس‌های راهنمای پیوستی:تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما