منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

مدیریت مرخصی کارمندان

چگونه می توانم مرخصی کارمندان را در ماژول مرخصی اودوو مدیریت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای دریافت پاسخ و درک بهتر، ویدئو آموزشی مربوطه را در لینک زیر مشاهده کنید:

https://www.tashilgostar.com/slides/slide/21

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما