منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توانم به دپارتمان کارمندان دسترسی داشته باشم؟

چگونه می توانم به دپارتمان کارمندان دسترسی داشته باشم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

به ماژول کارمندان> دایرکتوری کارمندان بروید:


در جرئیات هر یک از کارمندان، دپارتمان مربوط به هر شخص تعریف شده است:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما