بازاریابی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

ایجاد کمپین از طریق ماژول بازاریابی با پیامک

سلام

چگونه می توانم کمپین جدید در ماژول بازاریابی با پیامک ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما