پایانه فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توانیم چندین سفارش را هم زمان در ماژول پایانه فروش پردازش کنیم؟

آیا می توانیم چندین سفارش را هم زمان در ماژول پایانه فروش پردازش کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله، با کلیک بر روی سفارش ها، به منوی سفارش ها هدایت خواهید شد در آنجا می توانید بدون حذف سفارش قبلی، چندین سفارش جدید ایجاد کنید:

 


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!