پایانه فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

پیکربندی روش های پرداخت در پایانه فروش

چگونه می توانیم روش های پرداخت را در ماژول پایانه فروش پیکربندی کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

روش های پرداخت را می توانید از طریق ماژول پایانه فروش> پیکربندی> روشهای پرداخت> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"،ایجاد کنید:

  علاوه بر این، در تنظیمات پایانه فروش مورد نظر، می توانید روش های پرداختی را در زیر منوی پرداخت ها اضافه نمایید:

 در این صورت هنگام پرداخت سفارش های پایانه فروش، تمامی روش های پرداخت تعریف شده نشان داده خواهد شد و مشتری می تواند روش مورد نظر را به دلخواه انتخاب کند.
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما