سامانه پشتیبانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه پرسش مسائل و سوالات از طریق وب سایت

 چگونه کاربران می توانند مسائل و سوالات را از طریق وب سایت به تیم پشتیبانی ارائه دهند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا از طریق ماژول سامانه پشتیبانی> پیکربندی> تیم های پشتیبانی، با کلیک بر روی دکمه "برو به وب سایت"، فرم تیم پشتیبانی را در وب سایت منتشر کنید تا تیکت ها به فرم آنلاین ارسال شوند. با کلیک بر روی دکمه "برو به وب سایت" به فرم تیکت هدایت خواهید شد. مشتریان می توانند با پر کردن فیلدهای مربوطه، تیکت خود را از طریق وب سایت ارسال کنند.
 هنگامی که مشتری فرم را ارسال کرد، تیکت در ماژول سامانه ایجاد خواهد شد:


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!