سامانه پشتیبانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان داده های RAW تیکت را با تمامی فیلدها بارگیری کرد؟

چگونه می توان داده های RAW تیکت را با تمامی فیلدها بارگیری کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای این کار در نمای لیست تیکت ها، تیکت های خود را انتخاب کرده وسپس از زیر منوی کشویی "عمل"، گزینه "Export" را انتخاب نمایید:

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!