نظرسنجی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه امتیازدهی به نظرسنجی ها

سلام

چگونه می توانیم به نظرسنجی ها امتیاز تعیین کنیم تا پاسخ کاربران را ارزیابی کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول نظرسنجی در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/scoring-surveys

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما