وب سایت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

دسته بندی محصولات وب سایت

آیا می توان دسته بندی ها را در نمای اصلی محصولات اضافه کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

ابتدا به وب سایت رفته و در بالا سمت راست، بر روی "سفارشی سازی" کلیک کنید، سپس گزینه "دسته بندی محصولات" ( E-commerce Categories) را فعال کرده تا محصولات را در دسته بندی مورد نظر، در صفحه اصلی مشاهده نمایید و هنگام جستجوی یک دسته بندی، سریعا آن را پیدا کنید.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما