همانطور که می دانیم، درک چگونگی پیشرفت تجارت و هدایت آن به کدام سمت، به ویژه هنگام ارائه خدمات اشتراک یا محصولات، رمز موفقیت یک کسب و کار است. قبل از پرداختن به این موضوع، یادآوری برخی مفاهیم اساسی برای درک صحیح گزارش های زیر بسیار مهم است:

  • درآمد مکرر ماهانه (MRR):  مسلماً MRR مهمترین معیار برای مشاغل اشتراکی است. MRR، درآمد ماهیانه حاصل از محصولات یا خدمات مبتنی بر اشتراک را نشان می دهد. این یک عدد ثابت است که برای ردیابی کلیه درآمد های دوره ای در طول زمان، به صورت ماهانه استفاده می شود.

  • نرخ اجرای سالانه (ARR):  ARR نسخه سالانه MRR است که براساس MRR فعلی برای تخمین عملکرد سال آینده ساخته شده است. با این حال، این تخمین تغییرات و پیشرفت حساب ها را در نظر نمی گیرد.


  • درآمد غیر دوره ای (NRR): NRRT درآمد کسب شده برای هر چیز دیگری به غیر از محصولات یا خدمات مبتنی بر اشتراک را نشان می دهد. این شامل دستاوردهایی منحصر به فرد است که بعید به نظر می رسد در دوره معمول کسب و کارها اتفاق بیفتد.

  • حفظ مشتری:  شیوه های جذب مشتریان موجود برای ادامه خرید محصولات یا خدمات از تجارت شما. حفظ مشتری می تواند یک چالش رقابتی بین کسب و کارها باشد، زیرا شما باید ثابت کنید که شایسته اعتماد مشتری خود هستید.

  • نرخ ریزش: نرخ ریزش به عنوان ریزش مشتری نیز شناخته می شود، نرخ ریزش را می توان در این حالت، به عنوان درصد مشترکانی که اشتراک خود را در یک بازه زمانی مشخص ادامه نداده اند، تعریف کرد. در اینجا دو نوع ریزش را شرح داده ایم:

  • ریزش مشتریان: این مربوط به نرخ لغو اشتراک است.

  • ریزش درآمد: با نرخ از دست دادن درآمد مکرر ماهانه مطابقت دارد.

بیایید افزایش یک سرویس اشتراک 2 دلار را تصور کنیم.

  • ما از 20 مشتری اولیه 3 مشتری از دست دادیم که باعث ایجاد 15٪ ریزش مشتریان تجارت می شود.

  • بنابراین، 56 دلار اختلاف MRR از 600 دلار اولیه باعث ایجاد درآمد  از 9.33٪ می شود.  • ارزش مادام العمر مشتری (CLV): نشان می دهد که مشتری می تواند در طول کل قرارداد خود درآمد کسب کند. این روش بر اهمیت حفظ مشتری تأکید دارد و تمرکز ما را از رویکرد سه ماهه یا سالانه به رویکرد بلند مدت تغییر می دهد.

انواع مختلف گزارش هایی را که می توانید از برنامه اشتراک اودو به آنها دسترسی پیدا کنید، بررسی کنید.

گزارش تجزیه و تحلیل اشتراک ها

برای مشاهده تجزیه و تحلیل گزارش ها، به ماژول اشتراک ها> گزارش> اشتراک ها بروید. به طور پیش فرض، اودو از درآمد مکرر ماهانه استفاده می کند. علاوه بر این، شما می توانید تعداد، قیمت تکرار شونده، درآمد مکررماهیانه و درآمد دوره ای سالانه را انتخاب کنید.

 

 

حتی می توانید گزارش های خود را براساس "خوب، ناسالم، تاریخ شروع و پایان و غیره" فیلتر و گروه بندی کنید تا دید واضح تری از گزارش های خود داشته باشید.

 

 

گزارش تجزیه و تحلیل حفظ و نگهداری

به ماژول اشتراک ها> گزارش> حفظ و نگهداری بروید. معیار پیش فرض اعمال شده "تعداد" است، اما می توانید به معیار مناسب خود تغییر دهید. برای مثال، در اینجا معیار براساس "تعداد و درآمد مکرر ماهانه"  انتخاب شده است. با استفاده از این معیارها می توانید پیشرفت نرخ ها را از همان ابتدا مشاهده کنید.

 

 

گزارش KPI های درآمد

به ماژول اشتراک ها> گزارش> KPIs درآمد بروید. از آنجا می توانید KPI درآمدهای مختلف را بررسی کنید: درآمد منظم ماهانه، درآمد خالص، درآمد غیرتکراری، درآمد به ازای هر اشتراک، نرخ اجرای سالانه و سایر موارد. همچنین می توانید این اطلاعات را برای اشتراک ها، شرکت ها و تیم های فروش فیلتر کنید.


مثال زیر گزارش تفصیلی درآمد ماهانه دوره ای را نشان می دهد. در حال حاضر، هیچ داده ای وجود ندارد، که این موضوع برای یک تجارت جدید، طبیعی است. اما، با رشد شرکت شما طی ماه ها، این نمودارها با داده های بیشتر و بیشتری جمع خواهد شد. یک بار دیگر می توانید این KPI ها را بر روی اشتراک ها، شرکت ها و تیم های فروش فیلتر کنید.


گزارش داشبورد فروشنده

به ماژول اشتراک ها> گزارش> داشبورد فروشنده بروید. در این صفحه خلاصه ای از درآمد ماهیانه دوره ای، درآمد غیر دوره ای، تغییرات اشتراک و فاکتورهای غیر دوره ای برای هر یک از فروشندگان شما ارائه می شود.


تغییرات اشتراک

تغییرات اشتراک، مجموع تمام تغییراتی است که در دوره انتخاب شده اتفاق افتاده است. توجه داشته باشید که اصلاحاتی را که در یک روز اتفاق می افتد، می توان با هم گروه بندی کرد (به عنوان مثال، دو فروش اضافی که در یک روز رخ می دهد و یا اشتراکی که در همان روز بسته و یا دوباره باز می شود).