پشت صحنه جشن 20 سالگی تسهیل گستر

129 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
جشن 20 سالگی تسهیل گستر با همکاری همکاران عزیز در شهریورماه سال 96 یراگزار شد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

جشن 20 سالگی تسهیل گستر با همکاری همکاران عزیز در شهریورماه سال 96 یراگزار شد.

نماها

  • 129 مجموع مشاهدات
  • 129 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn