آموزش مراکز کاری جایگزین در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
164 مجموع مشاهدات
0 تعداد مشاهدات اعضا
253 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما