محتوای دوره

بلوک‌های سازنده وب‌سایت در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
275 مجموع مشاهدات
8 تعداد مشاهدات اعضا
268 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. چه ویژگی به شما امکان می دهد هم ترازی متن را در وب سایت خود تنظیم کنید؟