محتوای دوره

چند زبانی در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
352 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
342 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
منابع خارجی