نحوه کار با نرم افزار CRM اودوو

-ردگیری مراحل طی شده با مشتریان -مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل -اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد -تعیین تیم فروش -گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن
مشاهدات
202 مجموع مشاهدات
1 Members Views
201 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما