محتوای دوره

هدرها و فوترها در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
357 مجموع مشاهدات
12 تعداد مشاهدات اعضا
345 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما