مدیریت کمسیون بازاریابی و فروش در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
439 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
453 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما