محتوای دوره

مدیریت قیمت‌های کاتالوگ وب‌سایت در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
621 مجموع مشاهدات
11 تعداد مشاهدات اعضا
612 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. آیا می توانم به مشتریان خود اجازه دهم تا لیست قیمت مورد نظر خود را برای یک محصول انتخاب کنند؟
3. آیا می توان چندین لیست قیمت در یک فرم مشتری داشت؟