محتوای دوره

برنامه‌های بن تخفیف در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
529 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
526 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما