محتوای دوره

محصولات مشابه، مکمل و جانبی در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
544 مجموع مشاهدات
10 تعداد مشاهدات اعضا
535 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. از کدام ویژگی باید برای محصولات پیشنهادی استفاده شود؟
2. کدام ویژگی برای فروش محصولات جانبی کمک می کند؟