نحوه کار با نرم افزار CRM سازمان یار (Odoo ERP)

-ردگیری مراحل طی شده با مشتریان -مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل -اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد -تعیین تیم فروش -گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن
مشاهدات
265 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
372 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما