محتوای دوره

بلوک‌های سازنده وب‌سایت برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
79 مجموع مشاهدات
2 Members Views
77 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. چه ویژگی به شما امکان می دهد هم ترازی متن را در وب سایت خود تنظیم کنید؟