اصول CRM و فرصت ها برگرفته از Odoo ERP

10 XP
ماژول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
پیگیری سرنخ ها، بستن فرصت ها و دریافت پیش بینی های دقیق
اطلاعات بیشتر: https://www.tashilgostar.com/shop/product/crm-32
مشاهدات
335 مجموع مشاهدات
18 تعداد مشاهدات اعضا
317 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما