اصول CRM و فرصت ها برگرفته از Odoo ERP

10 XP
ماژول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
پیگیری سرنخ ها، بستن فرصت ها و دریافت پیش بینی های دقیق
اطلاعات بیشتر: https://www.tashilgostar.com/shop/product/crm-32
مشاهدات
378 مجموع مشاهدات
20 تعداد مشاهدات اعضا
396 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما