محتوای دوره

تبادل پیام بین خریدار و فروشنده بازار اینترنتی (مارکت پلیس) در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
470 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
536 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما