محتوای دوره

واحدهای اندازه گیری در انبار سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
403 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
530 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما