محتوای دوره

تکنیک های انبارگردانی در سازمان یار (Odoo ERP) + زیرنویس

مشاهدات
470 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
558 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما