محتوای دوره

قانون بارگیری در سازمان یار

استقرار خوب یک انبار، انتقال خودکار محصولات به مقصد مناسبشان را به نحوه احسن انجام می‌دهد.
برای ساده تر کردن این روند، سازمان‌یار از قوانین بارگیری استفاده می‌کند.
قوانین بارگذاری، مجموعه ای از قوانین هستند که به فرآیند برداشتن محصولات از محموله های دریافتی و قرار دادن مستقیم آنها در مناسب‌ترین مکان می پردازند.
مشاهدات
5 مجموع مشاهدات
5 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید