مدیریت حسابداری در اودوو
مدیریت حسابداری در اودوو برای هر سازمان کافی است تا پاسخگوی همه ی نیازهای مربوط به حسابداری باشد. همانطور که میدانیم، حسابداری یکی از مهمترین فرایندها برای اداره شرکت ها است که هیچ گونه خسارت مالی به دنبال ندارد. حسابداری با سایر برنامه های مانند فروش ها، خرید ها، انبار و موارد دیگر در ارتباط است.

 کلمات برجسته کلیدی

•    سیستم مدیریت دارایی.
•    مدیریت تاریخ ارسال چک ها.
•    تاریخ قفل حسابداری.
    مدیریت مکرر پرداخت ها.
•    محدودیت اعتبار مشتری و پیگیری مشتری.
    همه گزارش های حسابداری.
    گزارش روز کتاب، کتاب بانکی و گزارش نقدی.


مدیریت حسابداری در اودوو برای هر سازمان کافی است تا پاسخگوی همه ی نیازهای مربوط به حسابداری باشد. همانطور که میدانیم، حسابداری یکی از مهمترین فرایندها برای اداره شرکت ها است که هیچ گونه خسارت مالی به دنبال ندارد. حسابداری با سایر برنامه های مانند فروش ها، خرید ها، انبار و موارد دیگر در ارتباط است.


 در نسخه عمومی، ما فقط ویژگیهای محدودی تحت حسابداری اودوو داریم. در اینجا استفاده از ماژول Odoo13 Full Accounting Kit توسط Cybrosys Technologies ارائه می شود که در زیر پلت فرم V13 ساخته شده است. این ماژول ویژگی های حسابداری از قبیل مدیریت دارایی، گزارش های حسابداری، مدیریت PDC، تاریخ قفل حساب، محدودیت اعتبار مشتری و پیگیری ها، روزنامه، بانک کتاب و گزارش Cashbook را برمی گرداند.


 می توانید ماژول را مستقیماً از برنامه های اودوو بارگیری کنید. از طریق دنبال کردن این لینک  Odoo 13 Full Accounting Kit .

 بنابراین بیایید ببینیم ویژگی های مجموعه کامل حسابداری Odoo 13 چیست؟ همانطور که از نام آن پیداست، شما را قادر می سازد از مشخصات حسابداری کامل در نسخه عمومی استفاده کنید. پس با کیت حسابداری کامل Odoo 13 چه می توانید دریافت کنید؟


دوره داده ها

  دوره داده ها یکی از مهمترین ویژگی های این ماژول است. این امکان را به شما می دهد تا برای صورتحساب های خاص مانند صورت حساب برق یا اجاره که بصورت دوره ای تکرار می شوند، داده هایی ایجاد کنید. بنابراین می توان قالب دوره ای آن صورتحساب و مدت زمان برای آن قالب را که تکرار می شود تنظیم کنید. بنابراین مطابق دوره فاصله زمانی و دوره پرداخت، پیش نویس به طور خودکار  ایجاد خواهد شد.در ابتدا، شما باید الگوی تکرار شونده را ایجاد کنید.


حسابداری> پیکربندی> Recurring Template

جزئیات را در فرم زیر وارد کنید:


 

 نام: نام پرداخت دوره ای

زمانپرداخت: مشخص کنید که آیا باید بطور مستقیم پرداخت شود یا بعداً پرداخت کنید. در صورت پرداخت بعداً باید شریک مربوطه را انتخاب کنید.


دوره پرداخت: دوره پرداخت را روزها یا هفته ها یا ماهها یا سال ها انتخاب کنید. زمانبندی بعدی بر اساس این دوره محاسبه می شود.

 بازه زمانیبرای پرداختدوره ای: بازه زمانی برای پرداخت دوره ای مشخص کنید که چه تعداد دوره ی پرداخت باید تکرار شود.

 تاریخ آغاز: تاریخ آغاز را برای دوره پرداخت مشخص کنید.

زمانبندیبعدی: زمانبندی بعدی بر اساس دوره پرداخت و دوره بازه زمانی که توسط شما مشخص شده، محاسبه می شود.

مبلغ: مبلغی را برای دوره ی پرداخت مشخص كنید.

ایجاد دفترروزنامه: در اینجا می توانید مشخص کنید که آیا این دفتر روزنامه باید منتشر شود یا نشود. در صورت ارسال، ورودی های روزنامه به طور خودکار ارسال می شوند. و در صورت عدم ارسال، در مرحله پیش نویس قرار می گیرند.

بعد از ایجاد قالب، می توانید ببینید که قالب در حالت پیش نویس قرار دارد. با کلیک بر روی "در حال اجرا" حالت را به حالت اجرا تغییر دهید. اکنون این وضعیت در حال اجرا است. بنابراین می توانید ورودی ها را به شرح زیر ایجاد کنید:

 حسابداری> مشتریان> Recurring Entries
می توانید تاریخ شروع و  قالب پرداخت دوره ای را انتخاب کنید. این فهرست تمام ورودی ها را از تاریخ شروع برای آن قالب انتخاب شده نشان می دهد و می توانید با کلیک کردن بر روی دکمه، داده ها را ایجاد کنید.

مطابق شکل زیر داده ها ایجاد کنید. داده های دفتر روزنامه پس از آن ایجاد می شوند.

 

پیگیری های مشتری:
همانطور که می دانید در کسب و کار جمع آوری مبلغ پرداختی که به تأخیر افتاده است و یادآوری های مناسب با توجه به موعد مقرر گذشته، ضروری است.اودوو شما را قادر می سازد سطوح پیگیری را برای شرکت تعیین کنید و می توانید گزارش های پیگیری هر مشتری را که پرداخت های آنها به تأخیر افتاده است، مشاهده کنید. همچنین میتوانید سطوح پیگیری را به شرح زیر تنظیم کنید:
 

حسابداری> پیکربندی> Follow Up Levels

 در اینجا می توانید بسته به اینکه مشتری تا چه حد به تأخیر افتاده است، اقدامات مختلف را تعریف کنید. این عملیات ها بصورت سطوح پیگیری، دسته بندی می شوند و زمانی اجرا می شوند که تاریخ صدور فاکتور مشتری از تعداد روز های مشخص بیشتر بوده باشد.

 

بر اساس سطوح پیگیری می توانید گزارش های پیگیری را مانند شکل زیر مشاهده کنید.


 حسابداری> مشتریان>  Follow-up Reports


 

حسابداری
 در منو حسابداری می توانید موارد زیر را مشاهده کنید.

ورودی های دفتر روزنامه:

داده های دفتر روزنامه، تمام ورودی های داده های دفتر روزنامه را برای تراکنش های درون سازمان خود، مطابق شکل زیر نشان می دهد.هنگام بازکردن داده دفترروزنامه می توانید آیتم های دفترروزنامه آن را مشاهده کنید.بدهی و مبلغ بستانکار نمایش داده می شود و همچنین دفتر روزنامه مربوطه و تاریخ داده های دفتر روزنامه را نیز می توانید مشاهده کنید. همچنین، می توانید ببینید که آیا داده دفتر روزنامه به سادگی از نمای درخت ارسال شده است یا نه.


آیتم های دفتر روزنامه:

 در آیتم های دفتر روزنامه، در آیتم های دفتر روزنامه، شما می توانید تمام آیتم های دفتر روزنامه را بصورت جداگانه به عنوان وجه بدهی و اعتباری هر تراکنش همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است را مشاهده کنید.


 

فروش ها:

حسابداری> دفتر روزنامه ها> فروش ها

شما می توانید هر داده های دفتر روزنامه از فروش خود را مطابق شکل زیر مشاهده کنید.و طرف همکار مربوطه، شماره فاکتور، محصولات موجود در هر فاکتور، بدهی و مبلغ بستانکار نیز قابل مشاهده است.

 

خریدها:

مانند موارد فروش، همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، می توانید جزئیات کلیه خریدهای موجود در سازمان خود را مشاهده کنید.


بانک و صندوق:

بانک و صندوق همه ی داده های دفتر روزنامه مربوط به بانک و دفتر روزنامه پرداخت های نقدی را همانطور که در زیر نشان داده شده، نمایش می دهند.

  

دفتر کل عمومی:

دفتر کل عمومی، همه ی تراکنش های موجود در سازمان خود را از تمام حسابهای موجود در زیر نشان می دهد.

 

دفتر کل طرف همکار:

جزئیات مانده حساب جاری با هر مشتری یا فروشنده ای در دفتر کل طرف همکار نشان داده می شود.


 

دارایی ها:

حسابداری>حسابداری>دارایی ها

با استفاده از این ماژول می توانید دارایی های متعلق به شرکت شما یا یک شخص را مدیریت کنید و استهلاک ناشی از آن دارایی ها را پیگیری کنید.

قبل از ایجاد دارایی، باید نوع دارایی را ایجاد کنید، برای آن به حسابداری> پیکربندی> انواع دارایی بروید و نوع دارایی را به شرح زیر ایجاد کنید.

اکنون می توانید با کلیک بر روی دکمه ایجاد در دارایی ، دارایی را ایجاد کنید.


 

شما می توانید استهلاک را براساس انواع مختلف دارایی محاسبه کنید.همچنین، می توانید دارایی ها را بفروشید یا انتقال دهید.

ایجاد داده هایدارایی: این گزینه داده های دارایی را ایجاد می کند که به شما امکان می دهد تا داده های دارایی را تا تاریخی که به شما محول شده ایجاد کنید. به طور خودکار داده هایی برای دارایی ایجاد خواهد شد.

تاریخ قفل: می توانید تاریخ را برای غیر مشاوران فعال کنید. به این ترتیب پس از قفل تاریخ برای غیرمشاوران، آن ها نمی توانند هیچ گونه تغییری در حسابهای سازمان شما ایجاد کنند و در صورت زمان حسابرسی از آن استفاده می شود.

تسویه: این تسویه صورتحساب پرداخت است. تسویه به شما این امکان را می دهد تا پرداخت را با فاکتورهای مربوطه مطابقت دهید.


گزارشها:
 1. سود و زیان

 گزارش سود و زیان در حسابداری اودوو با کسر هزینه های حاصل از درآمد برای دوره گزارش، درآمد خالص سازمان شما را نشان می دهد.

در اینجا می توانید با مشخص کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان گزارش، دوره گزارش را انتخاب کنید. همچنین، می توانید نوع این را انتخاب کنید که آیا این گزارش فقط داده های ارسال شده است یا تمام داده ها را نمایش می دهد.

نمایش ستون های بدهی/ اعتباری: این گزینه به شما امکان می دهد تا درباره نحوه محاسبه مانده های شما جزییات  بیشتری کسب کنید. از آنجا که فضای مصرفی دارد، ما اجازه نمی دهیم ضمن انجام مقایسه، از آن استفاده کنید.

 

 پس از مشخص کردن جزئیات لازم، می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه چاپ، گزارش را چاپ کنید. 

بنابراین اکنون می توانید پیکربندی طرح سند خود را مانند شکل زیر تنظیم کنید.

 

می توانید لوگوی شرکت خود را اضافه کنید، نوع طرح آن را استاندارد، پس زمینه، جعبه یا تمیز انتخاب کنید.و می توانید نمونه ای از گزارش خود را در سمت راست خود مشاهده کنید که به کاربر امکان می دهد طرح را بسیار راحت تر انتخاب کند. همچنین می توان شعار شرکت، پاورقی را مشخص کرد و همچنین می توانید قالب صفحه را نیز انتخاب کنید. پس از پیکربندی طرح می توانید گزارش را چاپ کنید.

 همانطور که در بالا توضیح داده شد می توانید گزارش را در شکل زیر مشاهده کنید و می توانید به راحتی جزئیات درآمد و هزینه شرکت خود را بدست آورید.

2. برگه مانده

گزارش برگه مانده تصویری از دارایی، بدهی و ارزش سهام یک شرکت را در اختیار شما قرار می دهد. ارزش سهام با کسر بدهی از دارایی محاسبه می شود.

3. صورتوضعیت گردش نقدی

صورت جریان نقدی در حسابداری اودوو نشان می دهد که چگونه تغییرات در حساب های گزارش برگه و درآمد تأثیر می گذارد. اگر ساده تر بگوییم، همان گردش پول نقدی است.

4. کتاببانک

گزارش کتاب بانکی به شما این امکان را می دهد که گزارش تراکنش های بانکی خود را چاپ کنید. در اینجا می توانید مشخص کنید که آیا گزارش باید شامل مانده اولیه باشد یا خیر.


مانده های اولیه عبارتنداز: اگر تاریخ را انتخاب کردید، این قسمت به شما این امکان را می دهد یک ردیف اضافه کنید تا مقدار بدهی / اعتبار / مانده موجود قبل از فیلتر تنظیم شده را به شما نمایش دهد.


همچنین، شما می توانید حساب های بانکی و دفاتر روزنامه را انتخاب کنید و می توانید مشخص کنید که آیا گزارش باید با توجه به تاریخ یا دفاتر روزنامه و طرف همکار مرتب شود.

5. دفتر نقدی

مشابه پرونده گزارش بانک، می توانید به راحتی با انتخاب دفتر نقدی در گزارش، به تراکنش های نقدی سازمان خود برای دوره گزارش دسترسی پیدا کنید.

6. دفتر روزنامه

گزارش دفتر روزنامه، به شما این امکان را می دهد که همه تراکنش های سازمان خود را هر روز در دوره گزارش چاپ کنید.

7. دفتر کلطرف همکار

دفتر کل طرف همکار، تمام تراکنش های طرف همکار شما را که هم اکنون با تراز باز و هم جزئیات اعتبار و بدهی طرف همکاران مربوطه، برای دفاتر روزنامه هایی که انتخاب کرده اید نشان می دهد.

8. ترازنامهشرکای تجاری

در اینجا می توانید حساب همکار را انتخاب کنید که آیا پرداختنی است یا دریافتنی و یا هر دو مورد است. در صورت دریافتنی، گزارش فاکتورهای فروش را نشان می دهد که در طی یک ماه منتخب و چند ماه قبل در انتظار پرداخت بودند. و در صورت پرداختنی، این گزارش اطلاعات مربوط به صورتحساب های فردی، برگهای بستانکاری و اضافه پرداخت های بدهی شما را نشان می دهد و چه مدت این ها پرداخت نشده اند.در صورت انتخاب هر دو حساب دریافتنی و پرداختنی، هم گزارش های دریافتنی و هم پرداختنی را در یک گزارش واحد نمایش می دهد.

9. دفتر کل عمومی

در دفتر کل عمومی، شما می توانید تمام تراکنش ها را از تمام حساب های مربوط به دوره ای که انتخاب کرده اید مشاهده کنید. شما می توانید همه دفات روزنامه ها و تراکنش ها را در تمام حساب های تحت هر دفتر روزنامه سازمان خود مشاهده کنید.

10. تراز آزمایشی

گزارش تراز آزمایشی برای اطمینان از اینکه کل بدهی و مبلغ بستانکاری سازمان شما در وضعیت متعادل قرار دارد، استفاده می شود. اگر کل ضریب بدهی برابر با کل بستانکاری باشد، گفته می شود که  تراز موافقت می شود. در غیر این صورت، دلالت بر این دارد که هنگام تهیه حساب کاربری برخی خطاها روی داده است.


11. گزارش مالیات

گزارش مالیات، گزارش مالیات تلفیقی را در مورد  خرید و فروش در طول دوره گزارش نشان می دهد. همچنین مبلغ مالیات و مبلغ پایه ای که توسط گروه های خرید و فروش طبقه بندی می شوند را نشان می دهد.

12. حسابرسی دفاتر روزنامه

حسابرسی دفاتر روزنامه همه تراکنش های سازمان شما را مطابق با دفاتر روزنامه حسابداری نشان می دهد.
می توانید دفاتر روزنامه را برای نمایش در گزارش انتخاب کنید و بر اساس آن گزارش، نمایش داده شود.

13. دارایی

گزارش دارایی، تجزیه و تحلیل دارایی را نشان می دهد. همانطور که نشان داده شده است، می توانید تجزیه و تحلیل محوری و نمای نمودار دارایی را مشاهده کنید.

 

پیکربندی

شرایط پرداخت:

حسابداری> پیکربندی> شرایط پرداخت
در اینجا می توانید شرایط پرداخت را پیکربندی کنید. تاریخ سررسید برای فاکتورها، براساس شرایط پرداختی که برای مشتریان تعیین کرده ایم محاسبه می شود.


 

مالیات ها:

در اینجا می توانید مالیات های مختلف ایجاد شده برای  محدوده های مختلف را ببینید و همچنین می توانید براساس نیاز خود مالیات های جدید ایجاد کنید و همچنین می توانید مالیات ها را دسته بندی کنید.

  

موقعیت هایمالی:

موقعیت مالی در اودوو به سازمان تجاریی که با مشتریان خارج از کشور  سر و کار دارند، کمک می کند. این امکان را به شما می دهد تا مالیات ها و حساب های خاص مربوط به آن کشور را ترسیم کنید.

نگاشتمالیاتی: این  فرایند نگاشت مالیات خاص به دیگری است.

نگاشتحساب ها: با استفاده از نگاشت حساب ها، می توان حسابهای نسبی را بر اساس کشورها یا مشتریان مختلف تغییر داد یا تنظیم کرد.

 

شرایط و استانداردهای بین المللی:

 Incoterms مخفف اصطلاحات تجارت بین المللی است. اساسا، اینکوترمس اصطلاحات تجاری است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) منتشر شده است، و این معمولاً در قراردادهای بازرگانی بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.این موارد برای انتقال هزینه ها و خطرات مربوط به حمل و نقل و ارسال محصولات در نظر گرفته شده است.

دفاتر روزنامه:

شما می توانید دفاتر روزنامه مختلفی را در اینجا ایجاد کنید و نوع فروش، خرید، پول نقد یا عمومی را مشخص کنید.


 

حساب های بانکی:

 این لیست تمام حساب های بانکی ایجاد شده را نشان می دهد. همچنین می توانید یک حساب بانکی جدید ایجاد کنید.
حسابداری> پیکربندی> افزودن حساب بانکی.


درگاه های پرداخت:

تراکنش ها در سازمان شما با استفاده از درگاه های پرداخت  داخلی، می توانند آسان تر شوند.

نمودارحساب ها:

 نمودار حساب ها تمام حساب های مورد استفاده در سازمان شما را نشان می دهد. همچنین می توانید طبق نیاز خود یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.


 

گزارش های حساب:

در اینجا می توانید گزارش های مالی شرکت خود را مطابق شکل مشخص کنید:

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
مدیریت حسابداری در اودوو
تسهیل گستر 27 خرداد 1401
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
مدیریت انبار در اودوو