بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه دریافت جرئیات آزمون های انجام شده در کمپین از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو

آیا می توانم جزئیات آزمون های انجام شده در یک کمپین را از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو را دریافت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، در داخل هر یک از کمپین ها، یک دکمه "آزمون ها" وجود دارد که تعدد آزمون ها را نشان می دهد، با کلیک بر روی آن می توانید جزئیات آزمون مورد نظر را مشاهده نمایید:

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما