بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه دریافت جرئیات آزمون های انجام شده در کمپین از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو

آیا می توانم جزئیات آزمون های انجام شده در یک کمپین را از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو را دریافت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، در داخل هر یک از کمپین ها، یک دکمه "آزمون ها" وجود دارد که تعدد آزمون ها را نشان می دهد، با کلیک بر روی آن می توانید جزئیات آزمون مورد نظر را مشاهده نمایید:

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!