پروژه و ثبت ساعات کارکرد

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

نحوه مدیریت صورتحساب برگه ساعات کارکرد در پروژه اودوو

چگونه می توان صورتحساب برگه ساعات کارکرد را در پروژه اودوو مدیریت کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

هزینه برگه ساعات کارکرد پروژه، به عنوان محصول ساعات صرف شده در برگه ساعات کارکرد و هزینه برگه ساعات کارکرد کارمند محاسبه خواهد شد. می توانید هزینه برگه ساعات کارکرد را در ماژول کارمندان> کارمندان> تب تنظیمات منابع انسانی اضافه کنید:منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما