راهنما

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و بحث و گفتگو کنید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید و در کنار هم بازاریاب بهتری شوید.

0

گزارش انبار

سلام

با توجه به اینکه مسیرهای متعددی در نسخه پلی گراند ایجاد شده است( و خواهان انتقال آنها به نسخه اصلی هستیم)

لازم است تا گزارش موجودی محصولات را در حالت نموداری و تعدادی، به صورت کلی و جزئی و برای هر مسیر به صورت جداگانه داشته باشیم تا بتوانیم موجودی هر محصولاتمان را به صورت جزئی و واقعی پیگیری نمائیم.

چگونه می توان به چنین گزارشی دست یافت؟

Metadata
________

IP : 37.255.233.134
USER_AGENT : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
ACCEPT_LANGUAGE : en-US,en;q=0.9
REFERER : https://www.tashilgostar.com/helpdesk/

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!