انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم هنگام تحویل، برای تایید محصولات تحویل داده شده به مشتریان، امضا اعمال کنم؟

سلام

چگونه می توانم هنگام تحویل برای تایید محصولات تحویل داده شده به مشتریان، امضا اعمال کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا ویژگی "امضا" را از طریق ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب ارسال، فعال کرده و ذخیره کنید. با فعالسازی این ویژگی، در زمان دریافت محصول، یک دکمه "امضا" در صفحه ظاهر خواهد شد تا مشتری بتواند محصول را امضا و دریافت کند.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما