انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توانم هنگام تحویل، برای تایید محصولات تحویل داده شده به مشتریان، امضا اعمال کنم؟

سلام

چگونه می توانم هنگام تحویل برای تایید محصولات تحویل داده شده به مشتریان، امضا اعمال کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

ابتدا ویژگی "امضا" را از طریق ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب ارسال، فعال کرده و ذخیره کنید. با فعالسازی این ویژگی، در زمان دریافت محصول، یک دکمه "امضا" در صفحه ظاهر خواهد شد تا مشتری بتواند محصول را امضا و دریافت کند.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!