انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

حذف محصولات آسیب دیده از انبار

با سلام

در کارخانه من بعضی از محصولات انبار بسیار آسیب دیده اند، آیا در ماژول انبار گزینه ای برای حذف محصولات آسیب دیده وجود دارد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله، شما می توانید محصولات آسیب دیده را از انبار به مکان اسقاط منتقل کنید. برای اجرا این کار به ماژول انبار> عملیات ها> اسقاط بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:

 سپس در فرم ایجاد، محصولی را که آسیب دیده و باید به مکان اسقاط منتقل شود اضافه نمایید. تمام جزئیات دیگر مانند تعداد، مکان مبدا اضافه کرده، سپس بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید.

 اکنون اگر بر روی دکمه "انتقال محصولات" کلیک کنید، می توانید محصولی که مکان مبدا به مکان اسقاط منتقل شده است، مشاهده نمایید. در نتیجه با این کار تعداد موجودی در مکان مبدا کاهش می یابد.

 

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما