ارسال تیکت

درباره تیم ما
تیم آموزش و استقرار، مشتری را برای استقرار موفق سازمان یار در کسب و کار خود همراهی می کند، خواسته های خود را با ما در میان بگذارید، خرسند خواهیم بود بتوانیم کمکتان کنیم که ای آر پی را بطور موفقیت آمیزی در کسب و کار خود استقرار دهید و از قابلیت های بیشتری از آن بهره بگیرید.