ارسال تیکت

درباره تیم ما
مشکلات مرتبط به کارکرد و عملکرد نرم افزار که در لایه کسب و کار قرار می گیرند را در این قسمت مطرح کنید، اینگونه مشکلات توسط متخصص هایی پاسخ داده خواهد شد که به کارکرد نرم افزار تسلط دارند، مشکلات فنی تر که لازم است توسط برنامه نویس ها و یا همکاران متخصص در حوزه بانک های اطلاعاتی و سرور پاسخ داده شود را در بخش پشتیبانی فنی مطرح کنید.
اگر پروژه شما در مرحله اولیه استقرار قرار دارد و بسته های استقرار خرید کرده اید، مسائل خود را در گروه استقرار مطرح کنید تا توسط افرادی که شما را در فرآیند استقرار همراهی می کنند، پاسخ دریافت کنید.