مدیریت منابع انسانی اودوو + زیرنویس

مدیریت تمامی اطلاعات مربوط به مدیریت منابع انسانی
امکان طراحی آگهی استخدام و دریافت درخواست های متقاضیان به صورت آنلاین
امکان امضاء به صورت الکترونیکی توسط متقاضی شغل مورد نظر
امکان ثبت درخواست های مرخصی استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق
امکان دسترسی به تمامی اطلاعات کارمندان توسط مدیران شرکت ها
امکان ایجاد بخش نظرسنجی
امکان ثبت حضور و غیاب به صورت الکترونیکی از طریق نرم افزار
امکان کنترل ناوگان شرکت
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید: Tashilgostar.com
مشاهدات
139 مجموع مشاهدات
0 Members Views
139 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما