محتوای دوره

آموزش "ماژول مرخصی" در نرم‌افزار سازمان‌یار (Odoo ERP)

به خاطر یکپارچگی کامل با حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و ثبت ساعت کارکرد؛ به مدیریت اجازه می دهد تا در مورد درخواست مرخصی کارمندان تصمیمات کارآمد را اتخاذ کند.

در اودوو مدیریت مرخصی در دو مرحله انجام می شود:

در مرحله اول، کارکنان درخواست مرخصی می کنند و در مرحله دوم، مدیریت منابع انسانی یا مسئول مربوطه مرخصی را تایید می کند.

اودوو گزارش دقیقی برای تجزیه و تحلیل رفتار مرخصی ارائه می دهد. مدیر یا مسئول مربوطه می تواند این گزارش ها را قبل از تایید مرخصی کارمند مشاهده کند. در مرحله اول، ماژول مرخصی باید ن
مشاهدات
932 مجموع مشاهدات
5 تعداد مشاهدات اعضا
933 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو