مدیریت مرخصی کارکنان در سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
619 مجموع مشاهدات
3 تعداد مشاهدات اعضا
689 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما