ویژگی‌های جدید در قرارداد odoo

قرارداد کارمند، توافق متقابل بین کارفرما و کارمند در یک سازمان است.
هر یک از کارمندان برای محاسبه فیش حقوقی خود به قرارداد نیاز دارد.
با انجام برخی تغییرات در ساختار، فایل‌های مفیدتری اضافه می‌شوند.
مشاهدات
7 مجموع مشاهدات
7 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این presentation از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
صفحه را برای شروع انتخاب کنید