محتوای دوره
کارمندان خود را با موفقیت مدیریت کنید...
همه اطلاعات منابع انسانی را متمرکز کنید.
بر همه اطلاعات مهم هر دپارتمان نظارت کنید. قابلیت مشاهده اطلاعات مهم را فقط به مدیران مرتبط محدود نمایید و یا دسترسی عمومی سایر اطلاعات را برای همه کارمندان فراهم کنید تا فهرست کارمندان را مشاهده کنند. آگاه کننده های اتوماتیک را هنگام درخواست های جدید مرخصی، درخواست تخصیص مرخصی، تقاضای استخدام، درخواست ارزیابی عملکرد و غیره دریافت کنید.
اطلاعات بیشتر: http://www.tashilgostar.com/r/employees
مشاهدات
2 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو